O agentúre Shiraz
Ponúkame vám poradenstvo a zabezpečenie etnických koncertov a tanečných vystúpení z rôznych oblastí a žánrov podľa vašich potrieb a predstáv.

Prezentujeme slovenských hudobníkov z oblasti world music, folklóru a jazz folku na Slovensku aj v zahraničí.

Dlhodobo spolupracujeme so zahraničnými umelcami napr. z Maďarska, Balkánu, Indie,  Iránu, Kanady, Čiech. V prípade vášho záujmu vieme zabezpečiť rôzne koncerty, tanečné predstavenia a workshopy na Slovensku.

Spolupracujeme s renomovanými slovenskými a zahraničnými súbormi, skupinami a tanečníkmi. Máme prehľad o tanečných súboroch rôznych štýlov, ktoré na Slovensku i v zahraničí pôsobia.

Spolupracujeme so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku a mnohými agentúrami, organizátormi a promotérmi v zahraničí.

Vieme zabezpečiť výchovné koncerty a programy pre priblíženie kultúr z rôznych oblastí sveta, s prezentáciou tancov, hudby a hudobných nástrojov ako aj rozprávaním o živote, tradíciách a umení.

Vieme doporučiť kvalitných lektorov pre vedenie tanečných, hudobných workshopov, bubnovačiek a tiež team-buildingových aktivit, speváckych dielní a prirodzenej hudby.

partneri partneri partneri partneri